endoftimes.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Startpagina voor 'Eindtijd' informatie
Is het begrip 'Eindtijd', het naderende einde van de wereld, wat de bijbel hierover zegt en wat dit voor jou betekent nieuw?
Klik dan eerst hier!
 
Aansluitend vind je op deze site 'Eindtijd' gerelateerde informatie en nieuws.
 Iran - Hezbollah kaart
 
De syrische minister van buitenlandse zaken had gezegd dat de volgende oorlog 'binnen uw steden' (hij bedoeld daar Israel) gevoerd zal worden. President Assad van Syrie verklaarde daarop dat 'Israel de regio naar een oorlog voert.' Terroristenleider Hassan Nasrallah merkte op dat Israel bezig is Libanon in een oorlog te trekken. Voorgaande is typische taal voor machthebbers die een oorlog voorbereiden, niet te vergeten de vele uitlatingen van Ahmedinejad, president van Iran, die vele malen gezegd heeft Israel van de kaart te willen vegen. Dat is zijn roeping als moslim. Iran als grote sponsor van o.a. Syrie en Hamas. Hij beloofde op 11 februari (verjaardag islamitsche revolutie in Iran) een 'flinke klap' uit te delen aan de 'arrogante wereld' (VS en Israel).
 
Aan de hand van de bijbel kunnen we herkennen hoe laat het is. Zo goed als de hele wereld zingt mee in het koor van Israel-haters. Klik hier hoe de bijbel dit in Psalm 83 aankondigd. Deze Psalm is meer dan 3000 jaar geschreven en staat op het punt mogelijk zeer binnenkort al vervuld te worden.  Verwachtigen zijn dat dit binnen 3 tot 6 maand al plaatsvind. De psalm profeteert ook dat Filistea (Hamas), Tyrus (Hezbollah) en Assur (deel van Syrie) meedoen met de 'listige' aanslag op Israel. '
 
Debkafiles (hun informatie is betrouwbaar gebleken; zie ook het eerdere artikel vandaag) komt met dit nieuws over deze oorlogsvoorbereidingen.
 
Als Syrie meedoet aan deze volgende oorlog ziet het er
voor Damascus niet goed uit.
 
'Zie, Damascus (hoofdstad van Syrie) wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval'
(Jesaja 17:1)
 
Bron: o.a. Debkafiles
 
In een volgend artikel uitleg over deze oorlogsvoorbereidingen.
Lees meer...   (1 reactie)
 Ahmadinejad, Iraans President
 
De mahdi of mehdi is een verlosser of bevrijder van wie in sommige islamitische stromingen verwacht wordt dat hij volgens profetieën aan het einde van de tijden komt. De komst van de Mahdi is een van de grote gebeurtenissen voor de dag des oordeels zal plaatsvinden, een van de eschatologisch symbolen. In de Koran wordt de mahdi niet genoemd. Ook in de twee belangrijkste soennitische Hadith-verzamelingen en de werken van Al-Ghazali ontbreekt het concept van de mahdi. Binnen sjiitische stromingen wordt hier dan ook een andere invulling aan gegeven dan binnen soennitische.
 
De mahdi wordt wel vergeleken met de messias uit het jodendom en christendom, maar is dat niet. Hoewel Isa in de Koran de titel van messias krijgt, is er ook sprake van een terugkeer van Isa als de mahdi.
 
De Mahdi komt volgens de Islam pas terug als de hele wereld in brand staat. Ahmadinejad ziet zichzelf als de wegbereider van deze Mahdi, als de man die er voor moet zorgen dat de Mahdi kán terugkomen. Tel één en één bij elkaar op, en je weet onmiddellijk waarom de Iraanse president zo ontzettend gevaarlijk is met zijn uitspraken over de vernietiging van Israël, de dreigementen richting Europa
en de VS, en zijn realisering van kernwapens. Want als hij die eenmaal heeft, zal hij ze waarschijnlijk gaan gebruiken om die wereldbrand te ontketenen, zodat volgens zijn geloof de Mahdi kan terugkeren om een wereldwijd Islamitisch kalifaat te stichten.
 
Vanuit de bijbel weten we er geen Mahdi komt, maar dat we in de tijd leven dat de anti-christ aanstaande is. De 'anti-christ' is een valse messias, iemand die dus net zal doen alsof ie de messias IS. Misschien noemt ie zich (ook) wel Jezus. De bijbel zegt in ieder geval dat hij grote wonderen zal doen, zodat hij zelfs veel gelovigen zal misleiden (Lees meer in de rubriek: 'Jouw Toekomst?')
 
Zie ook het eerdere bericht van vandaag op deze site: 
'Situatie in middenoosten schijnt op punt van losbarsten?'
Lees meer...
 Te vervullen Gog en Magog oorlog
 
 Middenoostengerelateerdeprofetiën binnenkort in vervulling?
 
 
Bovenstaande onder andere met de subprofetiën:
 
Ezechiël 36 en 37 zijn al vervuld (zie rubriek 'Vervulde Profetiën)
 
Bovenstaande profetiën staan op het punt in vervulling te gaan en zullen leiden naar naar de profetie van Ezechiël 38 en 39.
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl