endoftimes.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Startpagina voor 'Eindtijd' informatie
Is het begrip 'Eindtijd', het naderende einde van de wereld, wat de bijbel hierover zegt en wat dit voor jou betekent nieuw?
Klik dan eerst hier!
 
Aansluitend vind je op deze site 'Eindtijd' gerelateerde informatie en nieuws.
Jeruzalem: een internationaal probleem: Deel 2 van 100
 Jeruzalem
 
2. Vervulde eindtijd Profetie:
 
Jeruzalem zou een internationaal probleem worden...
en dit is het geworden!
 
Bijbel passage: Zacharia 12:1-5.
Door God aan de profeet Zachariah bekend gemaakt: 
tussen 520 and 518 voor Christus.
Te vervullen / vervuld in: onze tijd (eindtijd).
 
In Zachariah 12, zei de profeet dat er een tijd zou komen dat de omringende landen Jeruzalem en Juda (het gebied rondom Jeruzalem) zullen belegeren en dat allen naties zullen optrekken naar Jeruzalem, maar dat God Jeruzalem en zijn volk zal redden. Dit is wijdverbreid bekend als een nog te vervullen profetie in de zeer nabije toekomst. Wellicht is het meest opmerkelijke aspect van deze profetie dat het is voorzegd dat Jeruzalem een stad is van kritieke interesse voor de rest van de wereld en dat het
uitgerekend Jeruzalem is, als enige stad in de wereld die op dit moment van elang is voor de rest van de wereld.
Gegeven de historie van de stad en de continu snelle en onverwachtte veranderingen tussen Israel en de omliggende arabische landen én de ongebruikelijke interesse die de internationale gemeenschap aan Israël heeft laten zien, lijkt het duidelijk dat het fundament voor de toekomstvervulling op zijn plek ligt.

Zacharia 12:1-5
1 Profetie. De woorden van de HEER over Israël.
Zo spreekt de HEER, die de hemel heeft uitgespannen
en de aarde heeft gegrondvest, die de mens het leven heeft gegev
en: 2 Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt. Als Jeruzalem wordt belegerd, zal ook Juda onder de voet gelopen worden. 3 Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen. 4 Op die dag – spreekt de HEER – maak ik de paarden schichtig en zaai ik paniek onder hun berijders. Terwijl ik de paarden van de vijand verblind,
zullen mijn ogen over het volk van Juda waken. 5 Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen:
Onze kracht ligt bij de inwoners van Jeruzalem, dankzij de HEER van de hemelse machten, hun God.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl