endoftimes.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
Startpagina voor 'Eindtijd' informatie
Is het begrip 'Eindtijd', het naderende einde van de wereld, wat de bijbel hierover zegt en wat dit voor jou betekent nieuw?
Klik dan eerst hier!
 
Aansluitend vind je op deze site 'Eindtijd' gerelateerde informatie en nieuws.
EU minister Ashton: 'Probleem Jeruzalem moet worden opgelost'
 Catherine Ashton, EU minister buitenlandse zaken
 
Aanvulling op eerdere berichtgeving van 13 t/m 15 maart.
EU minister Ashton op een persconferentie volgend op haar ontmoeting vandaag met minister van buitenlandse zaken van Israel Avigdor Lieberman zei:

'Het Jeruzalem probleem moet worden opgelost'.
 
Volledig artikel (engels) in de Jerusalem Post klik hier.
 
 
Hoe waar is de Bijbel, die 2800 jaar terug, bij monde van de profeet Zacharia, al voorzegde dat Jeruzalem een steen des aanstoots zou worden, waaraan (bijna) iedereen zich zal verwonden. Geschreven in een tijd toen het christendom en de islam nog niet eens bestonden. Hoe komt het toch dat Jeruzalem, zo‟n betrekkelijk kleine stad van 650.000 inwoners, wereldwijd alle aandacht heeft en zoveel reacties oproept?
 
Er is geen stad in de wereld waarom zoveel oorlogen zijn gevoerd en die zo vaak is verwoest. Bijna elke week is er wel een belangrijke premier, president, minister of koning op bezoek. Waarom staan miljoenen militante Moslims klaar om een heilige oorlog (een jihad) tegen Jeruzalem te beginnen?
 
Even een paar momenten uit de geschiedenis: Ongeveer 4000 jaar geleden was Jeruzalem al bekend. Abraham bracht in die tijd hulde aan Melchizedek, koning van Salem ( Jeruzalem) Duizend jaar later - dus 3000 jaar geleden - veroverde koning David Jeruzalem en maakte de stad tot hoofdstad van Israël. In 952 voor Christus werd de schitterende tempel van Salomo in Jeruzalem ingewijd. Na de verwoesting van de tempel en de stad door de Romeinen in het jaar 70 na Christus, is Jeruzalem nooit de hoofdstad van een of ander land geweest. In het jaar 639 veroverden de Arabieren onder kalief Omar Jeruzalem. Op de plaats waar Abraham Izaäk offerde, de berg Moria, staan nu twee islamitische heiligdommen: De rotskoepel en de Al-Aqsamoskee. Op de binnenmuur van de rotskoepel staat: Lof aan Allah, die zich geen zoon heeft genomen. Vanaf deze berg, zo zeggen de moslims is Mohammed ten hemel gevaren.
 
Tot 1917 waren verschillende islamitische landen de baas in Jeruzalem. Van 1948 tot 1967 was West- Jeruzalem de hoofdstad van Israël. In 1967, tijdens de zesdaagse oorlog, heroverde Israël Oost – Jeruzalem. Kort daarop heeft de regering Jeruzalem tot “ eeuwige en ongedeelde hoofdstad over Israël” uitgeroepen. Maar dat wordt door verreweg de meeste landen in de wereld niet erkend. Israël en ook de stad Jeruzalem spelen een grote rol in het openbaar worden van het koninkrijk van God. Israël is het uitverkoren volk van God en wij mogen daarbij horen, wij zijn mede erfgenaam. Als wilde loten zijn we geënt op de edele olijf “Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal heel Israël behouden worden”, schrijft Paulus in de Romeinenbrief in de bijbel.
 
Vanaf de Olijfberg komt Jezus terug naar de stad Jeruzalem. De residentie van de komende Messias is Jeruzalem. Jesaja profeteert in e bijbel: “vanuit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de Here God uit Jeruzalem” Zoals gezegd: De ogen van de wereld zijn op deze stad gericht en wordt veel strijd gevoerd. Dat heeft drie verschillende achtergronden: Een politieke, religieuze en een geestelijke.
 
Eerst de politieke achtergrond.
De wereldeconomie is in belangrijke mate afhankelijk van de gebeurtenissen in het Midden Oosten. Oorlog in deze regio heeft grote gevolgen voor de energie voorziening en de welvaart van de rijke westerse landen. Wereldwijd gebruiken we per jaar 31 miljard vaten olie voor de economie. Ongeveer de helft hiervan komt uit het Midden Oosten. Denk aan Saoedi Arabië, Koeweit, Iran, Irak, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten met o.a. Abu Dhabi en Dubai. Door de hoge olieprijs neemt het bezit van deze Arabische landen met duizenden miljarden dollars toe en daardoor ook hun invloed in de financiële wereld en de wereldpolitiek.
 
# De religieuze achtergrond vormt een ander spanningsveld.
Islamitisch fundamentalistische landen willen de wereld zuiveren van alle wetten en sociale normen die niet gebaseerd zijn op de koran en de islamitische traditie. Ze willen die vervangen door de sjaria. (De heilige traditionele wet van de islam) Voor militante moslims betekent jihad de religieuze plicht om de hele wereld tot de islam te bekeren waarbij alle middelen zijn geoorloofd: van prediking tot omkoping en het zwaard. Dit botst in diverse landen in Afrika, in Indonesië, Israël en steeds meer ook in Europa. De islam is de tweede religie in Europa. In grote delen van Europa zijn meer actieve moslims dan christenen. Engeland is hard op weg een islamitisch land te worden. Alleen al in Londen wonen 1 miljoen moslims, daar staan 700 moskeeën en 1200 koranscholen. Voor de goede orde: moslims zijn mensen net als wij, schepselen van God die redding nodig hebben. Het gaat hier om de ideologische achtergrond. De strijd is het hevigst rondom Israël. Radicale moslimleiders met miljoenen volgelingen roepen al jaren op tot een heilige oorlog tegen Israël om de Joden uit dat land te verdrijven. Zij beweren dat Allah bezitter van die grond is en ze zeggen het recht te hebben om dat terug te veroveren. Het centrale probleem is de kwestie Jeruzalem. Palestijnen beweren dat er nooit een Joodse tempel op de tempelberg heeft gestaan. Mohammed zou naar de hemel zijn opgevaren vanaf de tempelberg. In de het oude testament van de bijbel wordt Jeruzalem 2000 maal genoemd, in de Koran niet één keer. Ze hebben Mekka en Medina als heilige plaatsen, maar toch claimen ze ook Jeruzalem als hoofdstad.
 
# De haat tegen Israël heeft ook een geestelijke achtergrond.
Er is één gebeurtenis die satan meer angst inboezemt dan wat dan ook: De wederkomst van Jezus in glorie en macht op de Olijfberg bij Jeruzalem. Daar gaat de leeuw van Juda Zijn Koninkrijk vestigen en dan wordt de satan verbannen van de aarde. Vandaar dat alle destructieve machten loeren op Jeruzalem om dat plan te verstoren. Het is een strijd tegen overheden en machten in de hemelse gewesten. Zacharia profeteert in hoofdstuk 12 t/m 14 over de grote strijd die rondom Jeruzalem gevoerd gaat worden. Het is eigenlijk God zelf die Jeruzalem tot een steen des aanstoots maakt.
 
In Joël 3 staat een andere belangrijke profetie: Daar staat dat God in het einde van de tijd recht zal spreken over alle landen, op basis van hun houding tegenover de terugkeer van het volk Israël in zijn eigen land. “Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden”.
 
We zien nu al op tv hoe massa‟s moslims in de Arabische landen bedwelmd worden door Jeruzalem en jihad schreeuwen, bereid om hun leven te geven in de heilige oorlog tegen de Joden. In die tijd zullen alle volken van de wereld zich er mee bemoeien en zullen hun legers er op af sturen, een internationale troepenmacht van verenigde naties. De Joden zullen zo wanhopig zijn dat ze massaal tot God gaan roepen.
 
In Zacharia 14 lezen we hoe de Here zelf in hun grote nood Israël te hulp gaat schieten(nog te vervullen profetie) Hij keert terug op de Olijfberg. De Joden zullen Jezus als Messias herkennen en huilen van verdriet alsof hun oudste zoon net was omgebracht. Uiteindelijk zullen alle vijanden bemerken dat de God van Israël het laatste woord heeft. De verzamelde legers lijden een verpletterende nederlaag. Vanuit Jeruzalem gaat de Messias de wereld regeren op de troon van David, met recht en gerechtigheid. Jeruzalem wordt het centrum van de nieuwe wereld.

Reacties

Hans J. op 18-03-2010 08:43
Het zelfde hebben we gisteravond besproken op een Israel avond. Daar was ook (fimpje)een palestijnse predikant aan het woord over de joden in het bijbelse land,maar dezepredikant zag alles zoals wij het in de Bijbel lezen, i.p.v. een stelletje boosaardige bezetters is het in zijn ogen het volk van God.Zijn volk de Palestijnen worden beheerst door demonen vertelde hij. Ja,het gaat allemaal in een razende vaart richting de grote afrekening met de goddeloze wereld die niks anders wil dan dat Israel verdwijnd en het land Israel word overgedragen aan de overste der wereld.
Maar, wat zullen ze zich vergissen.
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl